Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Władysław
Nazwisko: Markowski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 18-10-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jako pracownik Fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych w Milanówku został upoważniony w 1988 przez SUSW do dostępu w miejscu pracy do informacji stanowiących tajemnicę państwową (nr EO-0 143/88/II). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW. Akta o sygn. IPN BU 0743/10019 (4026/R; IPN BU 0743/50, t. 3; EO-0143/88).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Akta o sygn. IPN BU 656/15186 (EAGR 015186).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Akta o sygn. IPN BU 1535/436186 (EA 436186).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Na pierwszej z ww. kart Pz-35 pierwotne oznaczenie EAPU 18989 Pruszk (poprzednia sygn. EAWA 18989) przekreślono i dopisano obok oznaczenie EAGR 15186, na drugiej poniżej pierwotnego oznaczenia EAWA 18989 Pruszk dopisano oznaczenie EA-436186.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 793/18 zarządzenie z dnia 30.05.2019 r. dotyczące Krzysztofa Markowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.