Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogusław Andrzej
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Kańczuga
Data urodzenia: 01-01-1958
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Przeworsk (powiat przeworski) 20-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 24.04.1986 "pozyskany", następnie w dniu 28.04.1986 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Przemyśl przez pion III RUSW w Przeworsku pod nr. rej. Pr 7295 w kategorii tajny współpracownik [TW] pseud. "Andrzej". Bogusław Urban wykorzystywany miał być w ramach Sprawy Obiektowej krypt. "Edukacja" (nr Pr 3200). Zdjęty z ewidencji "ze względu na odmowę dalszej współpracy". Materiały (teczka personalna i teczka pracy) zostały zniszczone przez jednostkę rejestrującą w dniu 24.01.1990. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta EO-134-A z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 7295; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. Materiały SO krypt. "Edukacja" również zostały zniszczone. Na karcie ewidencyjnej EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, znajduje się adnotacja, iż Urban Bogusław w 1989 r. poddany był weryfikacji przez WUSW Przemyśl jako członek rodziny osoby starającej się o dopuszczenie do prac tajnych.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 396/75456 (EAPR 75456).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 243/11 zarządzenie z dnia 31.12.2012 r. dotyczące Bogusława Urbana – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie II Wydział Karny w dniu 07 lipca 2020 r. (sygn. akt II K 78/19) orzekł na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, że Bogusław Urban złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 03.03.2008 r. stwierdził, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 3a i art. 2 cyt. ustawy oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.

.