Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Maria Felicja
Nazwisko: Gubała
Nazwisko rodowe: Karp
Miejsce urodzenia: Męcina Wielka
Data urodzenia: 30-08-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Gorlice (powiat gorlicki) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Upoważniona 30.03.1988 do posiadania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową przez Sekcję "C" WZO Nowy Sącz. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 o sygn. EANS 62496 z kartoteki paszportowej WUSW Nowy Sącz; akta o sygn. IPN Kr 39/62496 (EANS 62496).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr  921/18 zarządzenie z dnia 25.02.2019 r. dotyczące Marii Gubały – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.