Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Roman
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Międzyrzecz
Data urodzenia: 05-05-1958
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Międzyrzecz (powiat międzyrzecki) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Nowak został zarejestrowany 3.10.1984 w Sekcji "C" Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Gorzowie Wlkp. pod nr. 7111 przez Grupę III RUSW w Międzyrzeczu jako kandydat na tajnego współpracownika. "Planowany do wykorzystania w celu operacyjnej kontroli środowiska nauczycieli Technikum Hodowlanego w Bobowicku pod kątem prezentowanych postaw i poglądów oraz wpływu na przebieg procesu wychowawczego". "Typowany również do rozpoznania wpływu kleru rzymskokatolickiego na młodzież z racji budowy nowego obiektu sakralnego w niedalekiej bliskości od szkoły". "Z pozyskania zrezygnowano ze względu na prezentowanie przez kandydata postawy wobec sytuacji społeczno-politycznej w regionie i kraju, która nie dawała rękojmi właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych mu zadań". Z ewidencji zdjęty dnia 27.06.1988. Materiały złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Gorzowie Wlkp. pod nr. 3297/I-k. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Gorzowie Wlkp.; poz. 7111 z dziennika rejestracyjnego Wydz. "C" WUSW w Gorzowie Wlkp.; poz. 3297 z inwentarza akt sygn. I Wydz. "C" WUSW w Gorzowie Wlkp.; teczka personalna kandydata na TW o sygn. IPN Sz 001/539 (3297/I-k); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny (sygn. akt III K 84/20) w dniu 18 maja 2021 r. orzekł na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, że Roman Nowak złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 14 października 2010 r. stwierdził, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 3a i art. 2 powołanej ustawy lustracyjnej oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.

.