Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Chrupek
Miejsce urodzenia: Ostrów Mazowiecka
Data urodzenia: 07-09-1956
Imię ojca: Edward
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Ostrów Mazowiecka (powiat ostrowski) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Skryci” prowadzonej od 4.06.1984 do 3.09.1985 przez Wydz. III WUSW w Ostrołęce pod nr. 4698. Rozpracowanie dotyczyło grupy osób, które w Ostrowi Mazowieckiej kolportowały różnego typu „antysocjalistyczne” publikacje i materiały. W aktach odnotowano, że 22.06.1984 w związku z rozprawą w Kolegium ds. Wykroczeń w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej Zbigniew Chrupek został wylegitymowany przez milicję, ponieważ towarzyszył jednej z osób objętych sprawą. Akta o sygn. IPN BU 0983/47 (483/II), mikrofilm o sygn. IPN BU 01356/147 (483/2).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Akta o sygn. IPN BU 1002/10756 (EAGB 010756).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW i karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 156/11 zarządzenie z dnia 09.05.2011 r. dotyczące Zbigniewa Chrupka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.