Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Waldemar Leopold
Nazwisko: Pawłowski
Miejsce urodzenia: Trzcianka
Data urodzenia: 26-12-1952
Imię ojca: Edward
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Czarnków (powiat czarnkowsko-trzcianecki) 30-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 11.07.1988 r. zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW w Pile pod numerem 9498 przez RUSW w Czarnkowie jako kandydat na tajnego współpracownika. Opracowanie uzasadniono utrzymywaniem kontaktów z rodziną zamieszkałą w USA oraz tym, że jako dyrektor szkoły podstawowej „w miejscowym środowisku posiada naturalne możliwości informowania o rodzinach pochodzenia autochtonicznego zamieszkujących na terenie Radolinka i Kuźnicy Czarnkowskiej.” Dnia 15.06.1990 r. zdjęty z ewidencji z powodu „nieprzydatności”. Materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Pile i zarchiwizowano pod numerem 4468/I-k. 2 karty EO-4-A/77, karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Pile; dziennik rejestracyjny WUSW w Pile; dziennik archiwalny WUSW w Pile; akta o sygn. IPN Po 0042/3661 (4468/I-k) – teczka personalna kandydata na tajnego współpracownika; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Po 820/66190 (sygn. wytwórcy EAPI 66190).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 235/13 zarządzenie z dnia 27.05.2013 r. dotyczące Waldemara Leopolda Pawłowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec braku wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.