Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr
Nazwisko: Psiuk
Miejsce urodzenia: Górecko Stare
Data urodzenia: 20-03-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Milicz (powiat milicki) 25-06-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 03.02.1989 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu pod nr. 57810 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Chałupy" (nr rej. 54849), założonej przez RUSW w Miliczu 27.04.1987 na zagadnienie "wroga działalność polit.[yczna] na Politechnice Wrocławskiej". Sprawę w archiwum Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu pod nr. 103520/II złożył dnia 21.01.1990 Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu. Dnia 30.01.1990 sprawa została zdjęta z ewidencji. Dokumentacja wytworzona w trakcie jej prowadzenia została zniszczona (brak dokładnej daty) "z uwagi na znikomą wartość operacyjną". Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; dziennik rejestracyjny WUSW Wrocław, poz. 57810, dziennik rejestracyjny WUSW Wrocław, poz. 54849; inwentarz akt działu II WUSW Wrocław, poz. 103520; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; materiały zniszczono w 1990 (brak prot. brakowania).
Materiały zawierające oświadczenia o zaniechaniu działalności wrogiej wobec PRL złożone przez osoby, które zatrzymano po wprowadzeniu stanu wojennego w związku z ich aktywnym uczestnictwem w strukturach NSZZ "Solidarność" w woj. wrocławskim. W aktach znajduje się zapisek urzędowy z dnia 28.12.1981, sporządzony przez funkcjonariusza SB RUSW w Miliczu z rozmowy odbytej z Piotrem Psiukiem, b. przewodniczącym gminnego zarządu NSZZ RI "Solidarność" w Miliczu, dot. "konieczności przestrzegania obowiązującego prawa i zaniechania wszelkiej wrogiej działalności" przeciwko PRL. Ww. "odmówił złożenia pisemnego oświadczenia o takiej treści", ponieważ "wystarcza jego słowo jako obywatela PRL, iż takiej działalności nie prowadził i nie będzie prowadził". IPN Wr 054/799 t. 3 (282/881)
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAWR 480029 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW we Wrocławiu; akta o sygn. IPN Wr 524/480029 (EAWR 480029).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-773/19 zarządzenie z dnia 30.07.2019 r. dotyczące Piotra Psiuka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.