Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Jacek
Nazwisko: Chmaj
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 13-07-1969
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu Trybunał Stanu 21-11-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 396/59655 (EAPR 059655).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 1081/19 zarządzenie z dnia 13.01.2020 r. dotyczące Marka Chmaja – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.