Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Maria
Nazwisko: Bochwic
Nazwisko rodowe: Rudzińska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 11-09-1947
Imię ojca: Witold
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniona w aktach SOR krypt. "Traktor" (nr rej. 15450) jako działaczka "KOR" i osoba rozpracowywana przez SB. Sprawa była prowadzona w okresie 1976-1977 przez Wydz. III-A KSMO w związku z niezadowoleniem pracowników zatrudnionych w Oddziałach Remontu Transportu Wewnętrznego i Samochodowego - Służby Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej - Zakładów Mechanicznych Ursus, które wynikało ze zmian w systemie wynagradzania wprowadzonych 01.07.1976. SOR krypt. "Traktor" była wcześniej (od 11.06.1976) prowadzona jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Tabela" (dotyczyła niezadowolenia załogi na tle płacowym). Materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" KSMO pod sygn. 5828/II. Akta zmikrofilmowano - mkf. 5828/2. Akta o sygn. IPN BU 01322/1316 (5828/II). Mkf. sygn. IPN BU 01322/1316/J (5828/2).
Zarejestrowana 7.05.1979 przez Wydz. III-2 SUSW pod nr 25961 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Rozwiedzeni” nr 16533, dotyczącej grona współpracowników KSS KOR. Przed wizytą papieża Jana Pawła II przeprowadzono z nią 15.06.1983 rozmowę „profilaktyczno-ostrzegawczą”. Sprawę zakończono 22.04.1988 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożono 5.05.1988 w archiwum Wydz. "C" SUSW pod nr. 6632/II jako tom IV i V. Akta zmikrofilmowano (6632/2). Karta EO-4/77 i karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW. Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 25961. Dziennik archiwalny działu II SUSW, poz. 6632. Akta o sygn. IPN BU 0247/438 (6632/II), t. 1, 2, 4. Mikrofilm sygn. IPN BU 01322/1672 (6632/2).
Wymieniona w aktach Sprawy Obiektowej krypt. „Klan”, a następnie „Związek” nr rej. 37004, dotyczącej działalności centrali NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, a prowadzonej w latach 1980-1983 przez Wydz. III A/V i Inspektorat 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Jako ekspert Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych uczestniczyła w 1981 w obradach zespołu edukacji i kultury narodowej na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. IPN Gd 003/166 (185/IV), t. 20, k. 137.
Wymieniona w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Tkacz” nr rejestracyjny 75689 prowadzonej w latach 1982-85 przez Wydz. XIII Dep. II i Wydz. VI Dep. III MSW. Sprawa dotyczyła osoby kontrolowanej przez SB z powodu kontaktów z działaczami KSS KOR, przedstawicielami „środowisk antykomunistycznych” w Austrii i Watykanie oraz współpracownikami Radia Wolna Europa. IPN BU 0222/236 (53112/II), t. 2, k. 26, 43.
W 1966 r. nie otrzymała paszportu na wyjazd do Francji, w 1968 na wyjazdy do Szwecji i Jugosławii, w 1970 do Czechosłowacji i w 1973 do Danii. Objęta zakazami wyjazdów zagranicznych: po raz pierwszy od 4.07.1979 do 4.07.1981 na wniosek Wydz. III-2 KSMO z powodu kontaktów z członkami KSS „KOR” i współpracy przy wydawaniu i kolportowaniu pisma „Krytyka”; po raz drugi od 21.02.1984 – zakaz anulowany 14.02.1986; po raz trzeci od 2.02.1987 do 2.02.1989 na wniosek Wydz. III-2 SUSW z powodu działalności w „nielegalnych strukturach antysocjalistycznych” i próbę wwiezienia do Polski książek i broszur bez stosownego pozwolenia, zakaz został odwołany 11.04.1989. Karta Pz-35 i Pz-4 z kartoteki paszportowej SUSW. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akta o sygn. IPN BU 1004/103922 (EAGW 103922). Zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO.
Akta paszportowe (EAGP 004927). 2 karty Pz-4 i karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Materiałów o sygn. EAGP 004927 nie odnaleziono. Na kartach Pz-4 widoczny wcześniejszy numer akt EAWA 9040 (przekreślony). Na kartach Pz-35 numer akt paszportowych EAGP 4927 przekreślono i dopisano EAGW 103922.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 i Pz-4 z kartoteki paszportowej SUSW. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akta o sygn. IPN BU 1004/103922 (EAGW 103922).
Akta paszportowe (EAWA 009040). 3 karty Pz-4 i 2 karty Pz-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW. Karta Pz-4 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Materiałów o sygn. EAWA 009040 nie odnaleziono. Na kartach Pz-4 z kartoteki paszportowej SUSW numer EAWA 9040 przekreślono i dopisano numer EAGP 4927.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 363/16/1 zarządzenie z dnia 30.10.2017 r. dotyczące Teresy Bochwic – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.