Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Henryk
Nazwisko: Kryk
Miejsce urodzenia: Pełczyce
Data urodzenia: 23-06-1954
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
urodzony/a Pełczyn

Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Konin (powiat koniński) 01-10-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
25.06.1981 r. Henryk Kryk został zarejestrowany pod numerem 52008 przez Wydz. III Oddziału WSW w Poznaniu w Centralnym rejestrze współpracowników WSW jako tajny współpracownik o pseudonimie „Agro”. Pozyskany na zasadzie dobrowolności celem: "Rozpozn[ania] podchorążych SPR". Wyeliminowany 22.04.1982 r. „w związku z odejściem do rezerwy.” Materiały złożono w archiwum KWMO/WUSW Szczecin pod nr. 44619-I-W. Dnia 06.01.1984 r. zarejestrowany w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Konin pod numerem 7402 przez Wydz. IV WUSW Konin w charakterze kandydata na tajnego współpracownika. 02.04.1984 r. przerejestrowany na tajnego współpracownika o pseudonimie „Argo”. Pozyskany 28.03.1984 na zasadzie współodp[owiedzialności] polit[ycznej] na odcinku „antysocjalistycznej działalności” w rolnictwie na terenie Gminy Skulsk (SO "Zarzewie"). W marcu 1985 przekazany na stan Samodzielnej Sekcji VI następnie w styczniu 1986 na stan Wydz VI WUSW Konin. Zdjęty z ewidencji 21.11.1989 r. z powodu „braku możliwości operacyjnych.” Materiały (w tym przekazane z KWMO/WUSW Szczecin o nr. arch. 44619-I-W) złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Konin pod numerem 3220/I - teczkę pracy zniszczono za protokołem brakowania akt nr 13/90 z 24.01.1990 r. Karta E-14 i EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Koninie; dwie karty E-16 z z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Poznaniu; Centralny Rejestr Współpracowników WSW poz. 52008; książka nr 1 Zarządu WSW SOW poz. 569/K; książka nr 2 Zarządu WSW SOW poz. 4168; Inwentarz archiwalny akt I KWMO/WUSW Szczecin poz. 44619; dziennik rejestracyjny WUSW w Koninie poz. 7402; dziennik archiwalny WUSW w Koninie poz. 3220; protokół brakowania akt nr 13/90; akta o sygn. IPN Po 0029/1808 (3220/I) - Teczka personalna tajnego współpracownika; dwie karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW. Na karcie E-14, EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Koninie oraz karcie Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW figuruje błędna nazwa miejsca urodzenia - "Pełczyn". W materiałach ewidencyjnych odnoszących się do nr rej. 7402 zamiennie podawano pseudonim Argo/Agro.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Po 818/83297 (sygn. wytwórcy EAKN 83297).
.