Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Włodzimierz
Nazwisko: Rdest
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 07-01-1967
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Żyrardów (powiat żyrardowski) 25-09-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Karta ewidencyjna funkcjonariusza. Przyjęty do służby w WUSW Skierniewice 30.10.1986 jako funkcjonariusz w sł.[użbie] kand.[ydackiej]. Zwolniony ze służby na podstawie art. 16 ust 2 pkt.5 [ustawy z dn. 31.07.1985 o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej PRL] z dniem 11.11.1988. Na karcie brak komórki organizacyjnej i zajmowanego stanowiska. Karta Ke-14 z kartoteki osobowej funkcjonariuszy MSW, nr 526782.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 535/25154 (EASK 25154).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ld 1094/20 zarządzenie z dnia 14.01.2021 r. dotyczące Krzysztofa Rdesta – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.