Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Krysmann
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 26-09-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Prokurator Prokuratury Krajowej Prokuratura Krajowa 09-03-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
„Zainteresowanie czynne – Wydz.[iału] III Zarz[ądu] V Szefostwa WSW – Warszawa”. Zarejestrowano 05.08.1983 r. pod nr GC-003165/54 oraz 23.06.1988 r. pod nr GC-001380/54. Zapis w zbiorze danych ZSKO i karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę, przez Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW – Warszawa, do „krajów kapitalistycznych” Albanii i Jugosławii ze względów kadrowych (zatrudnienie na stanowisku wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnic Poznań-Nowe Miasto i Wilda) w okresie od 17.04.1986 do 01.01.1988 r. Zastrzeżenie zarejestrowano 17.04.1986 r. pod nr GC-01391/72, odwołano 10.07.1987 r. Zapis w zbiorze danych ZSKO; akta paszportowe o sygn. IPN Po 822/120578 (EAPO 120578).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Po 822/120578 (EAPO 120578).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 442/11 zarządzenie z dnia 16.04.2012 r. dotyczące Grzegorza Krysmanna – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.