Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef
Nazwisko: Maciejewski
Miejsce urodzenia: Gąsawa
Data urodzenia: 24-02-1957
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Sorkwity (powiat mrągowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
18.03.1987 zarejestrowany pod numerem 9347 w Wydz. "C" WUSW w Olsztynie jako "upoważniony do pracy tajnej" przy WUSW w Olsztynie. Karta Mkr-2 z kartoteki Wydz. "C" KWMO/WUSW w Olsztynie; książka wojennej obsady kadrowej: dzienniki rejestracyjne osób wytypowanych do prac wojskowo-mobilizacyjnych w instytucjach państwowych MOB, t. 2, lata 1987-1990, zapis pod poz. 9347; karta Mkr-2 z kartoteki ogolnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 482/10 zarządzenie z dnia 28.04.2011 r. dotyczące Józefa Maciejewskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.