Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Eugeniusz Andrzej
Nazwisko: Christ
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 10-07-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Gliwice 18-12-2002
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 29.11.1984 r. zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW w Katowicach pod nr KA-57512 przez Sekcję IX Pionu III SB RUSW w Tarnowskich Górach w kategorii Kontakt Operacyjny. W dniu 31.01.1990 r. materiały wycofano z ewidencji bez przekazywania do archiwum, a następnie komisyjnie zniszczono. Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Katowice; karta wz. K-P z kartoteki odtworzeniowej WUSW Katowice; poz. 57512 z dziennika rejestracyjnego KWMO/WUSW Katowice; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. Na kartach ewidencji operacyjnej jako miejsce urodzenia podano "Repty Śl.[ąskie]". Pozostałe dane są zgodne z ewidencją PESEL.
Wymieniony imiennie bez jakichkolwiek informacji operacyjnych. Zapis w ZSKO-90.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Ka 44/11 zarządzenie z dnia 26.07.2012 r. dotyczące Eugeniusza Andrzeja Christa – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.