Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Antoni
Nazwisko: Worek
Miejsce urodzenia: Bierna
Data urodzenia: 10-06-1937
Imię ojca: Michał
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany decyzją nr 265 Wydz. V KWMO Bielsko-Biała jako działacz NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Zatrzymany dn. 14.05.1982. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Przetrzymywany w ZK w Łupkowie, dokąd został przewieziony dn. 21.05.1982. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 196/S z dn. 23.07.1982. IPN Rz 56/179 (14/82)
Akta administracyjne Akta administracyjne, obejmujące w 10 tomach informację na temat osób internowanych z terenu województwa bielskiego. Worek Jan figuruje w tomie 1 na wykazie obejmującym nazwiska wszystkich osób, natomiast w tomie 9 znajduje się zachowana część dokumentacji dot. internowania ww. Z treści arkusza ewidencyjnego z dn. 13.05.1982 wynika, że został internowany ponieważ jako działacz w NSZZ „Solidarność” prezentował wrogą postawę wobec partii i rządu. Wyrazem tego miały być wystąpienia podczas zebrań oraz działalność na terenie zakładu pracy. IPN Ka 017/57 (1/Śl-57/INF/BB) t. 1, 9
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS prowadzony od dn. 16.04.1982, ww. zarejestrowany do sprawy dn. 8.06.1982. Kontrolowany operacyjnie jako osoba nawołująca do nieprzestrzegania przepisów wynikających z wprowadzenia stanu wojennego. Sprawę zakończono dn. 18.04.1983 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Materiały zniszczono w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Bielsku-Białej dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 1424/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych..
.