Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Maksim
Miejsce urodzenia: Mońki
Data urodzenia: 08-07-1965
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach KE krypt. "Łącznościowiec" w związku z gromadzeniem w celu rozpowszechniania pism, druków, biuletynów, ulotek i broszur sygnowanych przez "Solidarność". Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Matreiałów o sygn. 3316/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa Z materiałów wynika, że W. Maksima podejrzewano o działanie w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Jego zadaniem miało być fotografowanie nielegalnych publikacji celem dalszego wykonania matryc i przedruku tych publikacji w Białostockiej Oficynie Wydawniczej. W wyniku przeszukania w dn. 29.08.1985 u W. Maksima odnaleziono szereg nielegalnych wydawnictw szkalujących organa PRL, w tym biuletyny „Nasz Głos” i „Jutrzenka” oraz materiały służące do produkcji nielegalnych wydawnictw. W. Maksim został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Śledztwo zakończono 24.12.1985 i przesłano akta sprawy do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku celem sporządzonia aktu oskarżenia. IPN Bi 07/199 (587/III).
Akta prokuratorskie Po rewizji przeprowadzonej u W. Maksima Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 31.08.1985 wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. W. Maksim został osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, gdzie przebywał do chwili wejścia w życie postanowienia z 26.10.1985 o zmianie środka zapobiegawczego na poręczenie społeczne. W akcie oskarżenia z 31.12.1985 został oskarżony o to, że „w okresie od stycznia 1984 do 29 sierpnia 1985 w Białymstoku działając w warunkach przestępstwa ciągłego gromadził w celu rozpowszechniania pisma, druki, biuletyny, ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz wyszydzające ustrój i naczelne organy władzy, przy czym wydawnictwa te były wydawane bez zezwolenia”. Tego samego dnia śledztwo zamknięto, a sprawę skierowano na drogę sądową. IPN Bi 516/1-2 (1 Ds 3188/86).
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z 31.08.1985 wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku w związku z tym, że „w okresie od stycznia 1984 do 29 sierpnia 1985 w Białymstoku używając druku i nielegalnych wydawnictw – przy pomocy biuletynów, ulotek i czasopism sygnowanych przez nielegalny związek NSZZ „Solidarność” rozpowszechniał fałszywe informacje mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, godzącą w zobowiązania sojusznicze oraz lżące nastrój i naczelne organy PRL”. Osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku z dniem 02.10.1985. Zwolniony z aresztu na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 26.10.1985 o zmianie środka zapobiegawczego. IPN Bi 156/498
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z 23.07.1986 postępowanie karne wobec W. Maksima umorzono na mocy ustawy o abolicji, gdyż „po uchyleniu wobec niego tymczasowego aresztowania nie podjął działalności sprzecznej z obowiązującym prawem, wskazując, że istnieje podstawa uzasadniająca przypuszczenia, że w/w nie wróci na drogę przestępstwa”. Wyrok uprawomocnił się 30.07.1986. IPN Bi 516/2
Akta prokuratorskie W aktach IPN BU 738/5 (RN VI 630/142/93) i IPN BU 725/15 (RN VI 630/142/93) znajduje się rewizja nadzwyczajna Ministra Sprawiedliwości- Prokuratora Generalnego RP z czerwca 1994 odnosząca się do W. Maksima i postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z 23.07.1986. Natomiast w jednostce archiwalnej o sygn. IPN Bi 516/2 znajduje się postanowienie Sądu Najwyższego w Warszawie z 08.09.1994 (III KRN 154/94), którym to uchylono zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23.07.1986 i umorzono postępowanie karne wobec w/w. PN BU 738/5 (RN VI 630/142/93), IPN BU 725/15 (RN VI 630/142/93), IPN Bi 516/2.