Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Krystyna
Nazwisko: Okrasińska
Nazwisko rodowe: Galster
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-03-1938
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 25.09.1978 Zofia Okrasińska została zarejestrowana pod numerem 24364 przez SB z Wydz. III A-1 KS MO jako Kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). We wniosku o "opracowanie kandydata" podano uzasadnienie: „ww. jest pracownikiem Instytutu Maszyn Matematycznych, specjalista-matematyk. Obecnie przebywa na 3-miesięcznym stażu we Francji o tematyce >wprowadzanie metod komputerowych do zarządzania<. Po tym stażu zostanie przeniesiona do pracowni zajmującej się uruchomieniem komputera zakupionego we Francji typu >IRIS-80<. W związku z tym konieczny jest dopływ informacji o nieprawidłowościach, jakie mogą wystąpić w trakcie przejmowania i uruchamiania komputera”. W dniu 15.12.1978 z Zofią Okrasińską przeprowadzono rozmowę odnośnie pobytu we Francji, jednak w jej trakcie „istotnych informacji nie uzyskano”. We wniosku z dn. 16.01.1979 o przekazanie akt tej sprawy do archiwum zapisano, że: „zakładane w perspektywie możliwości operacyjne kandydatki nie zostały potwierdzone”. W związku z powyższym "brakiem możliwości operacyjnych", dnia 26.03.1979 sprawę tę zdjęto z ewidencji. Jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 12145/I-k, a następnie sfilmowano pod sygn. 12145/1. IPN BU 00249/1056 (12145/I-k), IPN BU 001121/1674 (12145/1) mikrofilm.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KW MO w Gdańsku z roku 1979 zawierają m.in. zapis informujący, że w dniu 20.10.1979 Zofia Okrasińska otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów" nr „ZUR2”/79/22. W adnotacjach podano uzasadnienie tej odmowy wydania paszportu: "brat ww. w 1979 wypłynął w rejs do Kanady, skąd odmówił powrotu do kraju". Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.