Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Szymon
Nazwisko: Żywica
Miejsce urodzenia: Sieradz
Data urodzenia: 18-07-1955
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kontrolowany operacyjnie od kwietnia 1981 przez Wydział III KWMO/WUSW Sieradz w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Muza” (o sprawie brak bliższych informacji), która dotyczyła sieradzkiego środowiska twórców kultury. Inwigilowany z powodu związków z Oddziałem PAX i środowiskiem duchowieństwa katolickiego w Sieradzu oraz pracą i działalnością w NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu gdzie miał dostęp do urządzeń poligraficznych. Materiałów nie odnaleziono. Szczątkowe informacje operacyjne zachowały się w aktach sygn. IPN Ld 055/302/J, IPN Ld 055/358/J. Materiałów brak. Wpis na podstawie akt sygn. IPN Ld 055/302/J, IPN Ld 055/358/J.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni” nr rej. 3517 dot. rozpracowania Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej przez Wydz. V KWMO/WUSW Sieradz w okresie 18.11.1980-04.04.1984. T. Żywica występuje na wykazie osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych w ramach akcji krypt. „Klon”. IPN Ld 020/9 t. 1 (12/IV).
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Muzykant”, nr rej. 3731. Sprawa prowadzona wobec T. Żywicy, pracownika Wojewódzkiego Domu Kultury w Sieradzu, członka NSZZ "Solidarność", podejrzanego o wykorzystywanie bazy poligraficznej domu kultury do powielania materiałów bezdebitowych dla NSZZ „Solidarność” i „Solidarności Wiejskiej”. Sprawę prowadził Wydział III KWMO Sieradz w okresie 28.04.1981-29.12.1981. Dnia 25.08.1981 powielarnię przeniesiono do Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu gdzie oddelegowano T. Żywicę i poddano ścisłej kontroli Wydziału Społeczno-Administracyjnego UW. Podczas akcji krypt. „Klon” przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą 14.12.1981. IPN Ld 055/302/J (679/2).
Inwigilowany po wprowadzeniu stanu wojennego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr rej. 4317 krypt. „Kleryk” z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność” w Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu, zajmując się powielaniem i kolportażem wydawnictw niezależnych. Sprawę prowadził Wydział III KWMO Sieradz w okresie 06.01.1982-22.12.1982. IPN Ld 055/358/J (740/2).