Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Niewodowo
Data urodzenia: 06-10-1923
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Ankieta osobowa ujawnionego dnia 25.03.1947 w PUBP w Łomży Rutkowskiego Tadeusza ps. "Jeleń" od 1945 członka AK na terenie gminy Drozdowo. AP Białystok sygn. 1427/61, ankieta osoby ujawnionej (DU- 11301).
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymany 1.06.1948 w Niewodowie przez funkcjonariuszy PUBP w Łomży na podstawie rozkazu zatrzymania wydanego dnia poprzedniego. Podejrzany o przechowywanie broni jako członek ujawnionej nielegalnej organizacji WiN działającej na terenie powiatu łomżyńskiego. W dniu 08.06.1948 PUBP w Łomży zakończyło prowadzone śledztwo, a następnie 10.06.1948 przekazało sprawę Wydz. Śledczemu WUBP w Białymstoku. Początkowo przetrzymywany w areszcie przy PUBP w Łomży oraz WUBP w Białymstoku, następnie dnia 15.06.1948 osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo zakończono postanowieniem WUBP w Białymstoku o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i dn. 23.06.1948 sprawę przekazano Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku. IPN Bi 07/186 (524/III) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta sądowe Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku dnia 21.08.1948 skazał Rutkowskiego Tadeusza na karę 5 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat za nielegalne posiadanie broni. Prośby o ułaskawienie pozostawiono bez dalszego biegu. Karę odbywał w więzieniu w Białymstoku, Goleniowie i Warszawie, Ośrodku Pracy w Warszawie i od 31.01.1951 Ośrodku Pracy Więźniów w Milowicach w kopalni "Czeladź-Piaski" koło Sosnowca. Postanowieniem z dnia 2.05.1952 WSR w Białymstoku zwolnił warunkowo Rutkowskiego Tadeusza z odbywania pozostałej części kary. Wolność odzyskał 16.05.1952. IPN Bi 212/2188 (Sr 464/48).
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji AK obwodu Łomża opisanej w charakterystyce nr 93. Rutkowski Tadeusz ps. "Jeleń" od 1945 do chwili ujawnienia się w PUBP Łomża dnia 25.03.1947 członek organizacji podziemia niepodległościowego AK-WiN na terenie pow. łomżyńskiego. IPN Bi 019/123/2 (2/58).
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji WiN obwodu Łomża opisanej w charakterystyce nr 94. Rutkowski Tadeusz ps. "Jeleń" od września 1945 do chwili ujawnienia się w PUBP Łomża dnia 25.03.1947 członek organizacji WiN na terenie pow. łomżyńskiego. IPN Bi 019/46/3
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji WiN obwodu Łomża opisanej w charakterystyce nr 94. Rutkowski Tadeusz ps. "Jeleń" od września 1945 do chwili ujawnienia się w PUBP Łomża dnia 25.03.1947 członek organizacji WiN na terenie pow. łomżyńskiego. Skazany przez WSR w Białymstoku dnia 21.08.1948 na 5 lat więzienia. IPN Bi 019/45/2
.