Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Zbigniew
Nazwisko: Tyszko
Miejsce urodzenia: Pruszków
Data urodzenia: 12-02-1947
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
24.05.1982 Piotr Tyszko (dr nauk medycznych, adiunkt w Instytucie Medycyny Społecznej AM w Warszawie) został zarejestrowany pod nr. 3278 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Akonit” o nr. 3262 założonej 13.05.1982 przez Wydział III KWMO w Ciechanowie. Powód rejestracji: „kolporter ulotek nawołujących do zbiorowego wystąpienia członków >Solidarności<, oraz co do form manifestowania w dniu 13 każdego miesiąca protestu wobec WRON, wprowadzenia stanu wojennego, zawieszenia działalności związku (...). SOR krypt. >Akonit< nr 3262, w której w/w był figurantem nr 3278 – Wydz. III zakończył skierowaniem do prokuratury – umorzenie”. 23.08.1982 materiały sprawy złożono do archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Ciechanowie pod sygn. 385/II, a następnie zmikrofilmowano – 385/2. IPN BU 01329/272 (385/II).
14.05.1982 Piotrowi Tyszko przedstawiono zarzut z art. 282 KK i zastosowano dozór MO, ponieważ „wyrzucił z jadącego samochodu 20 ulotek o treści nawołującej do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania prawnym rozporządzeniom władz”. Materiały RSD 5/82 (nr rep. prok. DS-230/82) Wydz. Śledczy złożył do archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Ciechanowie pod sygn. 14/III z uwagi na to, że Prokuratura Rejonowa w Pułtusku postanowieniem z dnia 21.06.1982 warunkowo umorzyła w trybie art. 27 kk postępowanie karne (okres próby 1 rok) z powodu niewielkiego stopnia społecznego niebezpieczeństwa zarzucanego czynu. Akta nr 14/III wybrakowano dnia 31.01.1990 za Protokołem brakowania nr 1/90 poz. 145. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Piotr Tyszko (adiunkt AM w Warszawie) został odnotowany w „Kartotece aktów wrogich wobec PRL” Biura Śledczego MSW w dziale VI: wroga propaganda. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego, brak informacji o charakterze zainteresowania. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.