Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2018 13:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Wojciech
Nazwisko: Dziubasik
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 16-09-1949
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Akta Wydz. Śledczego KWMO w Radomiu zawierające dokumenty odnoszące się do internowania Zbigniewa Dziubasika, m.in.: decyzję o internowaniu z dn. 12.12.1981, nakaz zatrzymania, arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu i decyzję o uchyleniu internowania z dn. 23.02.1982. Zbigniew Dziubasik był internowany od 13.12.1981 do 26.02.1982, w związku z aktywną działalnością w NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Tworzyw i Farb "Pronit" w Pionkach. Ponadto współorganizował on nadawanie audycji związkowych przez zakładowy radiowęzeł. Stwierdzono, iż w swoich wypowiedziach Zb. Dziubasik krytycznie odnosił się do działań PZPR, rządu, reformy gospodarczej oraz stosunków z ZSRR. IPN Ra 04/282 (III/283).
Akta internowanego. Zbigniew Dziubasik został internowany dn. 13.12.1981 na podstawie Decyzji nr 259/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu, wydanej na wniosek Wydz. III "A" z powodu "nieprzestrzegania norm i zasad porządku prawnego i nawoływania do niepokojów społecznych". Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony z internowania dnia 26.02.1982. IPN Ki 45/94.
Występuje w materiałach Wydz. Śledczego KWMO w Radomiu dotyczących realizacji akcji o kryptonimach "Klon" i "Jodła", prowadzonych przez KWMO w Radomiu w stosunku do osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ra 04/232 (III/233).
Materiały Wydz. Śledczego KWMO w Radomiu związane z wprowadzeniem stanu wojennego w dniu 13.12.1981 w województwie radomskim. Zbigniew Dziubasik występuje w wykazach osób internowanych w grudniu 1981 r. IPN Ra 04/229 (III/230).
Zbigniew Dziubasik 16.04.1982 został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "E-5" nr rejestr. Ra 8207 na podstawie "materiałów agenturalnych", jako "podejrzany o prowadzenie negatywnej działalności związkowej". Kwestionariusz był prowadzony przez Wydz. V KWMO w Radomiu oraz pion V RUSW w Kozienicach. W dniu 12.01.1990 zgodnie z dyspozycją Z-cy Szefa RUSW w Kozienicach, Zbigniew Dziubasik został "wyrejestrowany" z ewidencji operacyjnej SB, a materiały zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zbigniew Dziubasik występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Brzoza" nr rejestr. Ra 8421 założonego w roku 1982 przez Wydz. V KWMO w Radomiu na innego działacza NSZZ "Solidarność" w Zakładach Tworzyw i Farb "Pronit" w Pionkach. Z. Dziubasik jest wymieniony m.in. w doniesieniach tajnych współpracowników. IPN Ra 05/519 (605/II).
Akta administracyjne. Materiały zawierają m.in. "ocenę stopnia zainteresowań operacyjnych" Służby Bezpieczeństwa wobec osób internowanych i zatrzymanych po wprowadzeniu stanu wojennego, opracowaną na podstawie ewidencji operacyjnej Wydz. "C" WUSW w Radomiu. Wymieniono tu również Zbigniewa Dziubasika, kontrolowanego operacyjnie od 16.04.1982 w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "E-5" nr rej. 8207. IPN Ra 02/43 (96/Ad) t. 8.
Zbigniew Dziubasik występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Harcerze" nr rejestr. 11293 prowadzonej od 23.06.1986 przez Grupę III RUSW w Kozienicach w koordynacji z Wydz. III WUSW w Radomiu. Sprawa dotyczyła "antypaństwowej" działalności w harcerskim szczepie "Puszcza", który wchodził w skład Komendy Hufca ZHP w Pionkach. Sprawę zakończono 16.01.1989, a materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" WUSW w Radomiu pod sygn. 1042/II. 1042/II (1042/II).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Ślusarz" nr 6466 zarejestrowanej w roku 1980 w KWMO w Radomiu. Sprawa dot. nastrojów niezadowolenia oraz tworzenia struktur NSZZ "Solidarność" w Zakładach Tworzyw Sztucznych i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek w Pionkach. IPN Ra 05/420 (489/II).
Figuruje w Kwestionariuszu Ewidencyjny krypt. "Pobożny" zarejestrowanym pod nr. 8423 w KWMO w Radomiu w roku 1982 dot. innej osoby - działacza Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Tworzyw Sztucznych i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek w Pionkach. IPN Ra 05/967 (1123/II).
Zbigniew Dziubasik występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Optima" zarejestrowanej pod nr 10424 w WUSW w Radomiu w 1986 roku. Sprawa dot. nielegalnej działalności opozycyjnej polegającej na drukowaniu i kolportowaniu ulotek o treści antypaństwowej na terenie Kozienic i Pionek. IPN Ra 05/981 (1137/II).