Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marzena Ewa
Nazwisko: Paczuska-Tętnik
Nazwisko rodowe: Niezgoda
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 23-06-1959
Imię ojca: Adam
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marzena Ewa Paczuska z d. Niezgoda została zarejestrowana 7.3.1979 do nr. 23838 przez Wydział IV KWMO w Lublinie jako „figurantka” Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Redaktorzy” (nr. rej. 22245) prowadzonej od 1977 roku przeciwko osobom prowadzącym „działalność antypaństwową” oraz wydawanie i „kolportaż nielegalnych materiałów”. Ww. była podejrzewana o „kolportaż literatury o treści antypaństwowej”. W toku prowadzenia sprawy nie uzyskano materiałów potwierdzających wcześniejszą informację o „wrogiej działalności figurantki". Dn. 4.11.1982 zaniechano dalszej kontroli w ramach sprawy. 28.12.1982 materiały dotyczące ww. złożono i zmikrofilmowano w archiwum Wydz. „C” KWMO Lublin do nr II/10074. Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Redaktorzy” zakończono 14.03.1985, a materiały zarchiwizowano do nr 10595/II. IPN Lu 020/611 (10074/II), IPN Lu 0229/766 (10074/2) mikrofilm, IPN Lu 020/746.