Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Kazimierz
Nazwisko: Cyganek
Miejsce urodzenia: Radłówek
Data urodzenia: 26-04-1944
Imię ojca: Przemysław
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil" w Grudziądzu w związku z niezadowoleniem pracowników z warunków płacowych, którzy 28-30.08.1980 zorganizowali akcję strajkową. Cz. Cyganek był jednym z inicjatorów akcji strajkowej w zakładach. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 738/II. IPN By 081/450 (738/II)
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. Cz. Cyganek figuruje w »Wykazie osób przewidzianych do izolacji z terenu woj. toruńskiego« sporządzonym 3.02.1981 przez Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Toruniu oraz w »Planie realizacji internowania wytypowanych osób z województwa toruńskiego« Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu z 19.09.1981. Z ww., aktywnym członkiem Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil" w Grudziądzu planowano przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą oraz objąć kontrolą operacyjną przy pomocy TW „Edward” oraz przez kontakty służbowe (KS). IPN By 466/1, 3 (156/83)
Akta internowania Cz. Cyganek internowany w ramach akcji "Jodła" prowadzonej na terenie woj. toruńskiego w związku z podejrzeniem „podrywania autorytetu urzędom i instytucjom państwowym”. Wobec ww. 13.12.1981 zastosowano przeszukanie. W dn. 19.01.1982 decyzją nr 100/81-53 Komendant Wojewódzki MO w Toruniu uchylił internowanie. IPN By 082/1 t. 2 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 100/81/OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu w powodu „podrywania autorytetu urzędom i instytucjom państwowym”. Decyzją nr 100/81-53 wydaną 19.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. Zwolniony 20.01.1982. IPN By 97/14 (40/A/14)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z internowania. Z powodu braku zaangażowania w nielegalną działalność związkową prowadzenie kwestionariusza zakończono, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 902/II. Materiały zniszczono 2.02.1990. Materiałów o sygn. 902/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil". Cz. Cyganek przechodził w sprawie jako kolporter ulotek na terenie zakładów w latach 1982-1983, które pobierał od znanej mu osoby z Grudziądza od czasu zwolnienia z internowania. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1554/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1554/II brak. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych i IPN By 0104/3 (mkf 902/2).
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Czesław Cyganek, działacz NSZZ "Solidarność", uczestnik strajków w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil", internowany w stanie wojennym, poddany kontroli operacyjnej w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Optymista". 28.04.1986 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, a w październiku 1986 operacyjno-sondażową. Kontrolowany poprzez 3 tajnych współpracowników [TW] o pseud. „Ryś”, „Klient” i „Roman”. Kontrolę zakończono z powodu „zaniechania działalności po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej”. Z materiałów złożonych do archiwum pod sygn. 902/II 19.05.1987 wykonano mikrofilm o sygn. 902/2. IPN By 0104/3 (mkf 902/2)
.