Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Bogdan
Nazwisko: Szkop
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 18-07-1950
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Hanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Elblągu. Korespondencja, struktura organizacyjna, komunikaty, oświadczenia i działania "Solidarności" Zarząd Regionu Elbląg. H. Szkop, figuruje na liście członków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu, wchodził w skład komisji kultury, wypoczynku i oświaty. Ww. pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Bibliotekarzy, był redaktorem "Biuletynu Informacyjnego. IPN Gd 07/50 t. 1 (51/1)
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 20.01.1981 pod nr 4718 do SO krypt. "Ruch" nr rej. 4598 prowadzonej od 04.11.1980 do 16.06.1983 przez Wydz. III "A" KWMO w Elblągu. 09.04.1982 rozpracowywanie ww. w ramach SO krypt. "Ruch" zakończono i objęto go kontrolą w ramach KE krypt. "Lawirant". Materiały dotyczące SO krypt. "Ruch" złożono do archiwum pod sygn. 19/IV. Materiałów o sygn. 19/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 18/NW/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu z tego powodu, że „organizowałby antypaństwowe zbiegowiska”. Decyzją nr 8/81 wydaną 23.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu wobec ww. uchylono internowanie. OO. w Iławie opuścił 24.12.1981. IPN Bi 71/15 (41/15)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Od 09.04.1982 kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Lawirant” po zwolnieniu z internowania. 09.04.1983 KE przekwalifikowano na SOS o tym samym kryptonimie, z powodu „podejrzenia istnienia nielegalnej organizacji”, której członkiem miał być H. Szkop. Sprawę zakończono przeprowadzając z ww. rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 900/II zniszczono. Materiałów o sygn. 900/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] H. Szkop 30.10.1985 rejestrowany pod nr 9317 przez Pion III RUSW w Braniewie do SOS krypt. „Narada” nr 9151 prowadzonej od 28.08.1985 do 09.07.1986 dot. „nielegalnych zgrupowań na terenie obiektów publicznych”. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z ww. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały złożone do archiwum 16.09.1986 pod sygn. 1282/II zniszczono. Materiałów o sygn. 1282/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Henryk Szkop otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-1330/82 do WKŚ ("wszystkie kraje świata") w okresie od 5.01.1982 do 5.01.1984. Zastrzeżenie wniósł Wydz. III KWMO w Elblągu. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.