Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Nakonieczny
Miejsce urodzenia: Żyrzyn
Data urodzenia: 08-03-1936
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjno-Obserwacyjna Dn. 13.09.1958 założono na Jana Nakoniecznego sprawę operacyjno-obserwecyjną krypt. "Wiciowiec" - "w/w jest to działacz studencki b. >Wici<. Przewodzi on grupie działaczy studenckich o poglądach prawicowo-klerykalnych. Współdziała razem z działaczami b. >Wici< na KUL. On to wspólnie z Kulowcami i innymi reakcyjno-oportunistycznymi elementami doprowadził do likwidacji Kół Akademickich ZMW. Obecnie utrzymuje kontakty z b. działaczami >Wici< z KUL i innych ośrodków akademickich w kraju". Sprawę skierowano do Prokuratury, "lecz sankcji nie uzyskano (...). Figurant wyjechał z terenu lubelskiego w niewiadomym kierunku", sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum. IPN Lu 020/413 (II/9192)
Akta kontrolno-śledcze Materiały dot. "rozpowszechniania wiadomości na terenie Lublina i Krakowa o istnieniu nielegalnej organizacji mającej na celu obalenie państwa PRL oraz namawianie osób do wstąpienia w szeregi tej organizacji". Wobec Jana Nakoniecznego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru milicyjnego. Dn. 30.06.1959 Prokuratura Powiatowa w Lublinie umorzyła śledztwo. IPN Lu 015/697 t. 2 (III/8386)
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-3115/82/A - na podstawie kartoteki Biura Paszportów MSW wiadomo, że wniosek o zastrzeżenie złożył Wydz. IV KWMO w Lublinie i obejmowało ono wszystkie kraje świata w okresie od września 1982 do odwołania, anulowano je dn. 10.04.1986. W materiałach znajdują się również informacje o odmowie wydania paszportu na wyjazd do Anglii w 1973 r. IPN Lu 0307/10516 (EALU 645, EALU 16436)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 18.12.1976 pod nr 21559 jako organizator nielegalnej zbiórki pieniędzy, "która miała stanowić demonstracyjny protest p-ko decyzjom personalnym dyrekcji IUNG w Puławach". Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą z udziałem Wiceprokuratora Wojewódzkiego i Z-cy Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Lublinie. Dn. 12.09.1977 sprawę zakończono. IPN Lu 015/697 t. 1 (III/8386)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 25.07.1981 pod nr 26811 jako figurant KE krypt. "Lis". Dn. 4.10.1982 przerejestrowano do SOR krypt. "Watykan". Materiałów brak; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 17.03.1982 pod nr 28640 jako osoba do SOR krypt. "Watykan" nr rej. 27531. Dn. 12.06.1984 przerejestrowano do SOR krypt. "Gracz" 31387. Akta o sygn. II/10457 zostały wybrakowane; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 12.06.1984 pod nr 31387 jako figurant SOR krypt. "Gracz". Póżniej sprawę przekwalifikowano na KE. Kontrolę operacyjną zakończono dn. 21.09.1989 , materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 028/90 z dn. 26.01.1990. Akta wybrakowano w jednostce operacyjnej; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.