Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Janina
Nazwisko: Zientarska
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 05-03-1942
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Barbara Zientarska była rozpracowywana w ramach SOR "Bojownik" KR 30416. Została zarejestrowana 06.01.1987 pod numerem KR 33164 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. Brała udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych jak "Hutnik" i "Bez Dekretu". Sprawa została przejęta przez Inspektorat 2 WUSW w Krakowie. Materiały sprawy "Bojownik" zniszczono w jednostce operacyjnej 30.01.1990. Akta KR 30416 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące śledztwa w sprawie sporządzania i rozpowszechniania wydawnictw "Hutnik", i "Bez Dekretu" przez B. Zientarską wraz z innymi osobami w udostępnionym przez nią mieszkaniu. Rewizja SB w mieszkaniu 02.06.1987, po czym została zatrzymana. Ukarana 01.07.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń Kraków-Krowodrza grzywną 50 000 zł. Materiały złożono 16.11.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5786/III-gr. IPN Kr 07/5438 (5786/III), IPN Kr 096/1168 (5786/III) mkf.
Akta paszportowe Akta paszportowe B. Zientarskiej. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-0735/87 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 16.09.1987-16.09.1989 z powodu grzywny wymierzonej przez Kolegium ds Wykroczeń Kraków-Krowodrza. Zastrzeżenie anulowano 25.02.1988. IPN Kr 37/49418 (EAKr 49418)