Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Radosław Sylwester
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Chomizna
Data urodzenia: 16-01-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Podejrzany o nielegalną działalność w ramach NSZZ "Solidarność". W dn. 30.09.1982 podczas przeszukania odnaleziono u niego literaturę bezdebitową oraz ulotkę z okresu stanu wojennego. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na inną osobę. Radosław Jabłoński - pracownik Spółdzielni Inwalidów "Naprzód" w Białymstoku, wymieniany w sprawie jako utrzymujący kontakty z osobą rozpracowywaną w ramach KE/SOS "Prezes". W materiałach znajduje się informacja: "Jabłoński znany jest z sympatii do Solidarności, był propagatorem idei głoszonych przez przywódców związku (...)". IPN Bi 012/946/2 (3687/II).
.