Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Rusek
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 26-01-1949
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jerzy Rusek był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Mat" nr rej. KR 32053. Został zarejestrowany 24.01.1986 przez Wydział V WUSW w Krakowie. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw : "Hutnik", "Aktualności", "Bez Dekretu". Materiały KE zniszczono 22.09.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 32053 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące sporządzania i rozpowszechniania wydawnictw pt. "Hutnik", "Solidarność Hutników", "Przegląd Akademicki", "Przegląd wiadomości agencyjnych", oraz "Bez dekretu" przez Jerzego Ruska wraz z innymi osobami do dnia 02.06.1987. Został ukarany 01.07.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie-Krowodrzy grzywną w wysokości 50 tys. zł. Materiały złożono 13.11.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5786/III-gr. IPN Kr 07/5438 (5786/III), IPN Kr 096/1168 (5768/III) mkf.
Akta paszportowe Akta paszportowe J Ruska. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-8364/84 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie na okres 15.09.1984-15.09.1986 spowodowane uczestnictwem w akcjach protestacyjnych oraz w kolportażu ulotek. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-706/87 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 02.09.1987-04.09.1989 z powodu sprawy przed Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie-Krowodrzy o druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Zastrzeżenie anulowano 31.01.1990. IPN Kr 37/158188 (EAKr 158188)
.