Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marek
Nazwisko: Mathiasz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 08-05-1959
Imię ojca: Irydion
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie kontynuowania działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów po ogłoszeniu stanu wojennego i zorganizowania strajku okupacyjnego na terenie domów akademickich. Sprawę skierowano do sądu. Materiały zarchiwizowano dn. 8.02.1986 pod nr III/14906, a następnie zniszczono za Prototokołem brakowania akt Nr 057/90 z dn. 11.01.1990. Akta o sygn. III/14906 wybrakowano; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko Andrzejowi Mathiaszowi w sprawie organizowania i kierowania strajkiem okupacyjnym i gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Dn. 6.02.1982 zatrzymany i od dn. 8.02.1982 tymczasowo aresztowany. Dn. 4.03.1982 przekazano sprawę wg właściwości do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. IPN Lu 94/479 (Pg. Śl. II 56/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany dn. 8.02.1982 jako podejrzany, a następnie oskarżony o kontynuowanie dzialalności w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, powołując z innymi osobami Komitet Strajkowy oraz o kierowanie strajkiem okupacyjnym w domach studenckich UMCS w Lublinie, a także o gromadzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania "pism i druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" oraz "druków zawierających teksty wyszydzające i poniżające premiera PRL". IPN Lu 23/269 (39/VII/82)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Andrzejowi Mathiaszowi, oskarżonemu o to, że "w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. w Lublinie, po ogłoszeniu stanu wojennego na terenie kraju, kontynuował działalność w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, powołując wraz z innymi osobami Komitet Strajkowy, a następnie jako członek tego Komitetu, kierował strajkiem okupacyjnym w domach akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie". Dn. 26.08.1982 SR w Lublinie warunkowo umorzył postępowanie. IPN Lu 76/5
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Karateka" nr rej. 27799 ze względu na "prowadzenie nielegalnej propagandy politycznej w środowisku studenckim UMCS w Lublinie". Andrzej Mathiasz był jednym z głównych inicjatorów i założycieli TKZ Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMCS w Lublinie, wiceprzewodniczącym Zarządu Uczelnianego. Dn. 3.04.1989 zakończono prowadzenie kwestionariusza ewidencyjnego z powodu wyjazdu "figuranta" z Lublina. Dn. 22.05.1989 materiały złożono do archiwum pod nr II/11562; akta zmikrofilmowano, a następnie zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dn. 20.10.1989 (zachował się mikrofilm). IPN Lu 0229/1196 (MF 11562/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w dn. 27.08.1982 na fakt otrzymywania przez funkcjonariuszy Wydziału III KWMO w Lublinie anonimów pogróżkowych. Autorem listów była osoba pisząca w imieniu "podziemia studenckiego ruchu oporu uczelni lubelskich". W kręgu podejrzanych znalazł się m.in. Andrzej Mathiasz. IPN Lu 0218/45 (III/14847)
Zastrzeżenie wyjazdów Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) wydane na wniosek Wydz. III KWMO w Lublinie na okres od 16.08.1982 do 20.07.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki Wydz. III WUSW w Lublinie wysłane do Wydz. III Departamentu III MSW dot. środowiska akademickiego i uczniowskiego w Lublinie. Andrzej Mathiasz występuje w meldunku nr 162 z dn. 3.04.1989 dot. zakończenia KE krypt. "Karateka" nr rej. 27799. IPN BU 01232/42