Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Renata Jadwiga
Nazwisko: Janicka
Nazwisko rodowe: Sikora
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 26-03-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana jako "figurantka" SOR krypt. "Ciuchy" ze względu na aktywną działalność w Duszpasterstwie Akademickim na UMCS w Lublinie. Sprawę zakończono dn. 27.02.1969 i przerejestrowano do nr 8633, a materiały dot. Renaty Janickiej przekazano do KWMO w Bydgoszczy; częściowo zachowane pod sygn. IPN Lu 010/35. IPN Lu 010/35 (II/1163)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dn. 27.02.1969 pod nr 8633 jako "figurantka" SOR krypt. "Burak". Dn. 6.07.1970 sprawę przerejestrowano do nr 13430. Dn. 11.12.1971 materiały przesłano do KPMO w Kaliszu. Akt nie odnaleziono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowana dn. 29.05.1972 pod nr 13430 jako figurantka SO krypt. "Wawel II" dot. budowy kościoła w Kraśniku. Dn. 28.11.1977 SO przekwalifikowano na SOS. Dn. 1.08.1984 sprawę zakończono, a materiały zarchiwizowano do nr II/10421. Materiały dot. Renaty Janickiej pod wskazaną sygnaturą nie zachowały się. IPN Lu 020/691 (II/10421); mat. dot. R. Janickiej nie zachowały się; inf. na podst. zapisów ewidenc.
.