Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Izydor
Nazwisko: Zambrowski
Miejsce urodzenia: Żrobki
Data urodzenia: 23-04-1927
Imię ojca: Jan
Imię matki: Waleria
Znany/a też jako:
"Stańczyk"


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie między innymi przeciwko Edwardowi Zambrowskiemu podejrzanemu o przynależność do nielegalnej organizacji „Wolność”. Edward Zambrowski zatrzymany został w dn. 18.07.1952 w Augustowie na rozkaz szefa PUBP Augustów. Śledztwo formalnie wszczęto 23.07.1952. Dn. 21.07.1952 WPR w B-stoku wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww., które w toku śledztwa przedłużono do 18.11.1952. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 15.11.1952, w którym ww. oskarżono o to, że od lutego 1952 do dnia zatrzymania na terenie wsi Żrobki należał do nielegalnego związku „Konspiracyjna Organizacja Wolność” pod ps. „Stańczyk” „mającego na celu zmianę przemocą ustroju” oraz, że od lutego do maja 1952 na terenie wsi Żrobki i miasta Augustowa „w celu rozpowszechniania przenosił i przekazywał pisma w formie ulotek zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną stratę interesom Państwa Polskiego”. IPN Bi 015/537 (KSL-10316)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko między innymi Edwardowi Zambrowskiemu oskarżonemu o przynależność do nielegalnego związku „Konspiracyjna Organizacja Wolność”. WSR w B-stoku dn. 13.12.1952 zmodyfikował sentencję aktu z dn. 15.11.1952 oskarżając ww. o to, że od lutego do dn. 18.07.1952 na terenie pow. Augustów „czynił przygotowania do zmontowania nielegalnej »Konspiracyjnej Organizacji Wolność«”. Wyrokiem z dn. 19.12.1952 Edward Zambrowski za powyższe zarzuty skazany został na karę łączną 5 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Od chwili zatrzymania ww. osadzony był w więzieniach: w Suwałkach, Białymstoku, Sosnowcu, OPW Bytom-kopalnia węgla „Dymitrow”. W dn. 24.07.1954 odmówiono udzielenia przerwy w wykonaniu kary. Postanowieniem WSR w B-stoku z dn. 31.01.1955 zwolniony warunkowo. Opuścił OPW Bytom w dn. 5.02.1955. IPN Bi 172/232, IPN Bi 033/155/2 (Sr-798/52)
Charakterystyka Charakterystyka nr 65 „nielegalnej reakcyjnej organizacji pod nazwą »Konspiracyjna Organizacja Wolność«”. Organizacja powstała na terenie wsi Żrobki pow. Augustów w kwietniu 1952 i działała do momentu aresztowania jej członków dnia 18.07.1952. Zasięgiem swym obejmowała również miasto Augustów. Zakładała formy walki z ustrojem PRL: akcje na posterunki MO, kolportaż ulotek, zdobywanie broni. W aktach zachował się kwestionariusz na członka tejże organizacji z dn. 10.07.1979 dotyczący Edwarda Zambrowskiego o ps. „Stańczyk”, który za swą działalność został aresztowany przez PUBP Augustów. IPN Bi 019/84, IPN Bi 019/144 (2/35)
.