Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Kropielnicki
Miejsce urodzenia: Ludwipol
Data urodzenia: 25-08-1928
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Ludwik Kropielnicki został zarejestrowany 16.10.1980 pod nr rej. KI 18755 do sprawy obiektowej krypt. "H-1". W ramach SO "H-1" SB rozpracowywała struktury NSZZ "Solidarność" w Hucie im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. L. Kropielnicki był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Hucie Nowotki. Zainteresowanie operacyjne L. Kropielnickim z SO "H-1" przekształcono w 1983 w SOS krypt. "ZW-1". Akta SO "H-1" zniszczono w 1990 w jednostce operacyjnej. Akta KI 1285 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ludwik Kropielnicki był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Hucie Nowotki w Ostrowcu Św. Po wybuchu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach związku. Od 09.03.1984 rozpracowywany przez RUSW, pion V w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach SOS, krypt. "ZW-1" nr rej. KI 21947. Sprawę zakończono 12.11.1984. W dniu 19.10.1984 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12336/II. Akta zniszczono w 1990. Akta 12336/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ludwik Kropielnicki był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Biuletyn". Został zarejestrowany 17.05.1985 pod nr KI 25144 przez Pion V SB RUSW w Ostrowcu Św. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność", brał udział w kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Sprawę przekazano 24.12.1985 do Pionu III SB w Ostrowcu Św. Przekształcono w SOR krypt. "Przesyłka". Całość materiałów zniszczono w 1990. Akta o sygn. 13316/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ludwik Kropielnicki był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Przesyłka" KI 25868. Materiały wcześniej prowadzonej SOS "Biuletyn" włączono 24.12.1985 do SOR krypt. "Przesyłka", nr rej. KI 25868, prowadzonej przez Pion III RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z kolportażem ulotek. Sprawę zakończono, a materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach do nr 13316/II. Akta zniszczono w 1990. Akta o sygn. 13316/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.