Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Mularczyk
Miejsce urodzenia: Sułkowice
Data urodzenia: 15-10-1899
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne (meldunki, raporty, doniesienia agenturalne) z lat 1949-1953 dotyczące Armii Wyzwoleńczej, podziemnej organizacji niepodległościowej, od 18.09.1950 inwigilowanej przez Wydział III Departamentu III MSW oraz pod jego nadzorem przez Sekcję III PUBP w Piotrkowie Trybunalskim i Wydział III WUBP w Łodzi w ramach Rozpracowania Agencyjnego (RA) krypt. „Gromada”. Jan Mularczyk ps. „Jastrząb” występuje w materiałach jako komendant obwodu w Podokręgu „P” (Piotrków Trybunalski). IPN Ld pf 10/722 t. 1-2 (950/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania roczne, miesięczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za lata 1951-1953. W materiałach znajduje się informacja z 31.08.1951 o prowadzonym przez Sekcję III PUBP w Piotrkowie Trybunalskim Rozpracowaniu Agencyjnym (RA) krypt. „Gromada” dot. Armii Wyzwoleńczej, podziemnej organizacji niepodległościowej oraz o aresztowaniach jej członków, w tym Jana Mularczyka. IPN Ld pf 10/200 (207/X).
Akta śledztwa nr 155/WŁ/51 prowadzonego w okresie 22.08.1951 - 31.10.1951 przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi oraz PUBP w Sieradzu (pod nadzorem Departamentu Śledczego MBP) wobec osób podejrzanych o przynależność do „nielegalnej organizacji Armia Wyzwoleńcza”. Jan Mularczyk został zatrzymany 21.08.1951, a następnie aresztowany pod zarzutem przynależności od września 1950 do 21.08.1951 do Armii Wyzwoleńczej, „w której pełnił funkcję komendanta podobwodu na gminę Szydłów pow. piotrkowski”. Śledztwo zakończono przekazaniem aktu oskarżenia do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi (sprawa nr Pr II 233/51), która skierowała go 12.11.1951 do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. W materiałach sprawy znajduje się „Plan rozpracowania członka nielegalnej organizacji Armia Wyzwoleńcza Mularczyka Jana” z 02.07.1951 opracowany przez PUBP w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld pf 12/1206 t. 1-2 (3852/III).
Akta sprawy karnej nr Sr 437/51 prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 13.11.1951 - 15.03.1955 przeciwko Janowi Mularczykowi i innym osobom, oskarżonym o to, że „usiłowali przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”, należąc w okresie od września 1950 do sierpnia 1951 do „nielegalnej organizacji Armia Wyzwoleńcza” na terenie powiatu piotrkowskiego. WSR w Łodzi 29.11.1951 skazał Jana Mularczyka na 7 lat pozbawienia wolności i przepadek całego mienia, 29.01.1955 zmniejszył wymiar kary na mocy amnestii do 4 lat i 8 miesięcy, 15.03.1955 wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu z odbywania reszty kary. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego dla m. Łodzi z 24.03.1969 skazanie uległo zatarciu. Sąd Wojewódzki w Łodzi 14.08.1991 uznał wyrok WSR w Łodzi z 29.11.1951 za nieważny. IPN Ld 6/1552 (Sr 437/51), IPN Ld 91/314 (V KOW 21/69).
Materiały ewidencyjne dot. Jana Mularczyka, osadzonego 31.08.1951 w Więzieniu nr 1 w Łodzi, 26.01.1952 w Więzieniu w Sieradzu, 04.03.1953 w Więzieniu w Łęczycy, 07.08.1954 ponownie w Więzieniu w Sieradzu, 17.03.1955 zwolnionego. Akt osobowych osadzonego nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów śledczych, sądowych oraz ksiąg więziennych. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych, śledczych, sądowych oraz ksiąg więziennych o sygn. IPN Ld 7/56, IPN Ld 7/153.
Materiały administracyjne Wydziału „C” KMO m. Łodzi z roku 1964, zawierające analizy i opracowania dot. „nielegalnych organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego”, działających na terenie powiatu piotrkowskiego w latach 1945-1953. Jan Mularczyk występuje w materiałach jako komendant obwodu w Armii Wyzwoleńczej, podziemnej organizacji niepodległościowej. IPN Ld pf 10/440 t. 1 (515/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KM MO w Łodzi z roku 1976, zawierające analizę poświęconą „nielegalnej organizacji pod nazwą »Armia Wyzwoleńcza«”, której członkiem był Jan Mularczyk. IPN Ld 030/77, IPN BU 0186/77.
.