Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian Aleksander
Nazwisko: Czyż
Miejsce urodzenia: Bobrza
Data urodzenia: 17-02-1920
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Ankieta osobowa ujawnionego dnia 25.04.1947 w PUBP w Suwałkach Czyż Juliana, członka organizacji podziemia niepodległościowego WiN. Wg dokumentu "nie brał udziału w żadnych rabunkach ani napadach". AP Białystok sygn. 1427/12, ankieta osoby ujawnionej (DU-10005)
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymany 21.06.1950 przez PUBP w Suwałkach z rozkazu Szefa tego urzędu z dnia 20.06.1950 za "przetrzymywanie i udzielanie pomocy" oraz współpracę z oddziałem podziemia niepodległościowego pod dowództwem "Bladego". Dnia 22.06.1950 umieszczony w areszcie PUBP w Suwłkach. Przekazany w dn. 8.07.1950 do więzienia w Suwałkach. Dnia 15.10.1950 sprawę przekazano Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku - brak bliższych informacji. Akta KSL-8845 zniszczono w 1975. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Ewidencyjno-Agenturalna Sprawa założona na podstawie analizy materiałów z teczki Ew. 49 z których wynikało, iż Czyż Julian w okresie okupacji i po wojnie należał do organizacji AK-WiN i pełnił tam funkcję łącznika do czasu ujawnienia się. Wg dokumentów "z uwagi na jego przestępczą działalność należy przypuszczać, że dokonuje on przestępstw natury politycznej, a w szczególności może on rozsiewać fałszywe wiadomości wśród ludności wiejskiej". IPN Bi 030/284
Teczka Zagadnieniowa Teczka zagadnieniowa "P-13" rejestrowana 22.09.1959 została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dot. działalności członków AK-WiN na terenie b. woj. białostockiego. Czyż Julian widnieje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych sporządzonym przez PUBP w Suwałkach. IPN Bi 011/4/1 (85/IV)
Charakterystyka Charakterystyka zawiera kwestionariusze osobowe na członka AK Komendy Obwodu Suwałki opisanej w charakterystyce nr 97 i 98. Z akt wynika, iż Czyż Julian od stycznia 1945 do chwili ujawnienia się tj. dnia 25.04.1947 w PUBP w Suwałkach był członkiem AK-WiN na terenie gm. Jeleniewo działającym pod ps. "Okoń" pełniącym funkcję łącznika. IPN Bi 019/125/3 (2/59)
.