Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Franciszek
Nazwisko: Janiec
Miejsce urodzenia: Gromadka
Data urodzenia: 27-10-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Dot. rozpowszechniania ulotek na terenie Bolesławca. St. Janiec występuje jako osoba podejrzana o kolportaż. IPN Wr 026/51 (53/III)
Akta internowania Dot. internowania St. Jańca w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż przebywanie ww. na wolności umożliwiałoby mu "zorganizowanie działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa". IPN Wr 034/155 (180/IV)
Akta internowania Dot. internowania St. Jańca w okresie od 06.11.1982 do 03.12.1982. IPN Wr 040/1299 (IV-3751/1176)
Akta internowanego Dot. St. Jańca umieszczonego 08.11.1982 w ZK w Strzelinie, na podstawie decyzji o internowaniu z 06.11.1982, zwolnionego 03.12.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/1659 (57/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] St. Janiec został zarejestrowany pod nr. 4292 w ramach SOR o krypt. "Student", jako "podejrzany o produkcję i kolportaż ulotek antypaństwowych. Sprawę zakończono dn. 25.10.83 z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności". Materiały o sygn. 849/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.