Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hipolit
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Klimaszewnica
Data urodzenia: 12-08-1922
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy H. Zawadzkiego, wobec którego zastosowano tymczasowy areszt z umieszczeniem w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku z powodu przynależności do AK do chwili zatrzymania tj. 19.12.1945, posiadania broni oraz udziału w akcji zbrojnej w Grajewie dn. 8/9.05.1945. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku (Wydz. dla Spraw Doraźnych) z dn. 15.02.1946 skazany na 15 lat więzienia. Używał ps. „Zuchwalec”. IPN Bi 07/298 (822/III, KSL-1174)
Akta penitencjarne W okresie: 31.03.1946-17.12.1951 osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, skąd przewieziony do Nowogardu. IPN Po 3/35, IPN Po 3/38, IPN Po 3/44, IPN Po 3/48, IPN Po3/ 96
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 66 AK Powiat Grajewo krypt. „8”. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 20.02.1980, według którego H. Zawadzki należał do AK od 1942, w okresie od lutego 1945 do października 1945 na terenie pow. grajewskiego był członkiem V Kompanii AK, brał udział w akcji zbrojnej na PUBP i KPMO w Grajewie w dn. 9.05.1945. Skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dn. 15.02.1946 na 15 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Bytomiu do 1954. IPN Bi 019/95 (2/41)
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe na członków WiN Obwód Grajewo opisanych w charakterystyce nr 69. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 28.07.1980, według którego H. Zawadzki należał do AK od 1942, w okresie od października 1945 do dnia aresztowania na terenie pow. Grajewo był członkiem V Kompanii WiN. Skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dn. 15.02.1946 na 15 lat więzienia. IPN Bi 019/97 (2/47)