Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Emil
Nazwisko: Wojtaszek
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 22-08-1927
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Antonia
Dodatkowe informacje:

Ekonomista. Od 1946 w PPR, a nast. w PZPR. Członek KPF, brak bliższych danych. 1941-1944 robotnik w Kopalni Węgla we Francji. 1944-1945 więzień obozu koncentracyjnego Dachau. 1945-1949 komendant Chorągwi, komendant główny Związku Harcerstwa Polskiego we Francji. 1950-1951 st. instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie. 1951-1952 st. instruktor w ZG ZMP w Warszawie. 1952-1953 przedstawiciel ZG ZMP przy Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie. 1953-1955 kierownik Wydziału Zagranicznego ZG ZMP w Warszawie. 1955-1958 słuchacz WSNS przy KC PZPR. 1958-1965 z-ca dyrektora Międzynarodowego Instytutu Pokoju przy Światowej Radzie Pokoju w Wiedniu. 1965-1968 sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju w Warszawie. 1972-1976 ambasador PRL we Francji. 1981-1984 ambasador PRL we Włoszech i na Malcie. 03.1980 - 02.1982 poseł na Sejm PRL VIII kadencji.
Źródła: AAN, KC PZPR, XI/1035, k. 41-43; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 441.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Starszy Instruktor Wydział Zagraniczny KC Warszawa PZPR 01-11-1968 1-10-1970 AAN, KC PZPR, CK X/3190.
Zastępca Kierownika Wydział Zagraniczny KC Warszawa PZPR 01-03-1971 1-05-1972 AAN, KC PZPR, CK X/3190.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej KC Warszawa PZPR 11-12-1971 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 164.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 15-04-1972 05-1972 AAN, KC PZPR, XI/1035, k. 41; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 209, 441.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 12-1975 12-1976 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 441.
Minister Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Warszawa 27-03-1976 2-12-1976 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 179.
Minister Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 02-12-1976 24-08-1980 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208.
Członek KC Warszawa PZPR 02-12-1976 07-1981 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 175, 182.
Zastępca Członka Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 02-1980 30-04-1981 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 441; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzena KC, oprac. W. Ciempiel, s. 220.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 24-08-1980 30-04-1981 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 264.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Karta E-14 [z kartoteki odtworzeniowej] treść zapisu: [przekreślone] " Wielokrotny Europa i poza, ważny do 20.X.67r., [adnotacja] Mat. w Wydz II B. "C" nast. Złożył Wydz. II Dep. I MSW, obecnie 3773/A do 2015 roku. MF Nr 3424/A do 2015. 14I86/45. Peczątka Naczelnik Wydz. II Biura "C" MSW z datą 27.IV.66r." IPN BU 0586/2136 (MSW 3424/A) (mikrofilm) Akt o sygnaturze (MSW 3424/A), z których wykonano mikrofilm o sygnaturze IPN BU 0586/2136 (MSW 3424/A) nie odnaleziono.
Zabezpieczenie Zapis z dziennika rejestracyjnego: "Dnia 05.12.1985 zarejestrowany w kategorii zabezpieczenie pod numerm 94516 przez W. VII D. II zdjęty z ewidencji, powód rezygnacja i przekazany do archiwum dnia 07.02.1990" Karta EO-4/77 [z kartoteki odtworzeniowej]: treść zapisu:" Zabezpieczenie, Wydz. VII Dep. II MSW- Nr rejestracyjny: 94516 -data rejestracji: 85.12.05." Karta EO-4-A/77 [z kartoteki odtworzeniowej]: treść zapisu: "Numer rejestracyjny: 94516 -Data rejestracji: 85.12.05- Wydz. VII Dep. II MSW". Karta E-16 [z kartoteki odtworzeniowej]: data zapisu: 29.01.1990, treść zapisu: Drugostronnie wymionego rejestrowanego do nr 94516 proszę wyrejestrować z ewidencji operacyjnej. Materiałów brak." Materiały archiwalne z wyjątkiem dziennika rejestracyjnego nie zachowały się.