Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Maćkała
Miejsce urodzenia: RYCHCICE
Data urodzenia: 07-07-1941
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działającej w konspiracji Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i kolportażu nielegalnej literatury. Piotr Maćkała figuruje w sprawie jako osoba należąca do nielegalnych struktur "Solidarności", prowadził działalność finansową oraz kolportował nielegalne wydawnictwa. P. Maćkała został zarejestrowany do sprawy 11.04.1984 pod nr 6719. Mat. o sygn. 663/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Piotr Maćkała podejrzany był o przynależność do nielegalnego związku i kolportaż nielegalnej literatury na terenie ZWCh „Stilon” w Gorzowie Wlkp. Piotr Maćkała dnia 02.04.1984 został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone w dniu 07.06.1984. IPN Sz 18/21 t. 1-3 (II K 656/84)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata do dn. 10.04.1986 wniesione przez Wydz. Śledczy w Gorzowie Wlkp. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
Akta administracyjne Są to postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę KW MO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Piotrowi Maćkale wniesiono zastrzeżenie wyjazdu w okresie od 10.04.1984 do 10.04.1986 z powodu toczącemu się przeciwko niemu postępowaniu karnemu w sprawie działalności w tajnym związku i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw. Zastrzeżenie anulowano 04.12.1984. IPN Sz 05/8 t. 37, 70.