Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Kazimierz
Nazwisko: Jagodziński
Miejsce urodzenia: SIERADZ
Data urodzenia: 05-02-1942
Imię ojca: Marian
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła posiadania przez członków podziemnej Solidarności radiostacji służącej do nadawania audycji "Radio S". W. Jagodziński był głównym organizatorem i wykonawcą "Radia S". Został zarejestrowany do sprawy 16.11.1983 pod nr 6325. Mat. o sygn. arch. 714/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnych struktur byłego związku zawodowego „Solidarność”, konstruowania i posiadania radiowych aparatów nadawczych oraz nadawania nielegalnych audycji radiowych tzw. „Radia Solidarność” na terenie miasta Gorzów Wielkopolski i Kostrzyn n/O. Wobec W. Jagodzińskiego zastosowano w dn. 28.12.1983 areszt tymczasowy, następnie 21.03.1984 oskarżono go o to, że „od marca do sierpnia 1983 w Gorzowie Wlkp. bez wymaganego zezwolenia skonstruował, jak również posiadał radiowe aparaty nadawcze”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w dn. 09.05.1984 został skazany za powyższe na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Postępowanie karne wobec W. Jagodzińskiego zostało umorzone 25.07.1984 na mocy amnestii. Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7.10.1993 J. Jagodziński został uniewinniony od zarzuconych mu czynów. IPN Sz 18/20 t. 1-6 (136/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Są to dokumenty wytworzone w trakcie pobytu Włodzimierza Jagodzińskiego w areszcie. W aktach znajduje się postanowienie o tymczasowym aresztowaniu W. Jagodzińskiego, zatrzymanego 28.12.1983. W uzasadnieniu podano: W. Jagodziński „(…) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przy użyciu skonstruowanego przez siebie aparatu nadawczego rozpowszechniał fałszywe wiadomości, których treść mogła wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Dnia 09.05.1984 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. postanowił wobec m.in. W. Jagodzińskiego uchylić tymczasowe aresztowanie W. Jagodziński został zwolniony z aresztu 11.05.1984. Ponadto w aktach znajdują się takie dokumenty jak bilet tymczasowo aresztowanego, książeczka zdrowia, karta ewidencji próśb, skarg i wniosków. IPN Sz 14/19
Akta paszportowe Są to akta paszportowe w których znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 29.12.1983 do odwołania. W uzasadnieniu podano, że przeciwko W. Jagodzińskiemu aktualnie toczy się postępowanie karne z art. 287 i 271 § 1 w zw. z 273 § 1 kk. tj. zbudowanie nadajnika i nadawanie za jego pomocą na fonii I programu TVP audycji tzw. „Radia Solidarność”. Zastrzeżenie anulowano 22.02.1989 w związku z „ustaniem przyczyn dla których je wystawiono”. AIPN Sz, EAGo 93156
.