Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Jałowiecki
Miejsce urodzenia: Grodzisk
Data urodzenia: 26-07-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze z 1946 roku dotyczące Ludwika Jałowieckiego i innej osoby podejrzanych o działalność w oddziale podziemia niepodległościowego. Śledztwo prowadził PUBP w Bielsku Podlaskim pod nadzorem Prokuratury Sądu Okręgowego w Białymstoku. Ludwik Jałowiecki został zatrzymany 24.02.1946 we wsi Koryciny gm. Grodzisk pow. Bielsk Podlaski na mocy postanowienia Wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Białymstoku z 27.02.1946, tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie przy PUBP w Bielsku Podlaskim. W toku śledztwa ustalono, że od kwietnia 1945 do listopada 1945 należał do oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem „Rekina”, następnie od listopada 1945 do chwili zatrzymania należał do oddziału „Leszka”. Używał pseudonimu "Sęk". Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku w Wydziale Doraźno-Karnym na sesji wyjazdowej w Bielsku Podlaskim (sygn. DK. 9/46) z 09.03.1946 został uznany winnym tego, że działał w oddziale podziemia niepodległościowego, uczestniczył w akcjach organizowanych przez podziemie niepodległościowe, przechowywał broń, a podczas zatrzymania posiadał przy sobie pistolet. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 08.04.1946. IPN Bi 07/810 (1568/III, KSL 4595) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Kwestionariusze osobowe na członków/pomocników oddziału podziemia niepodległościowego V Brygady Wileńskiej AK sporządzone w latach 1974-1979 przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. W materiałach znajduje się kwestionariusz Ludwika Jałowieckiego. Wyżej wymieniony od 28.04.1945 należał do V Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem "Łupaszki". W maju 1945 został przydzielony do szwadronu "Burego" i pozostawał pod rozkazami dowódcy plutonu "Rekina". Brał udział w akcjach organizowanych przez wyżej wymienione oddziały. Używał ps. "Sęk". Jesienią 1945 przeszedł do NZW. Działał na terenie powiatu Bielsk Podlaski. Aresztowany 24.02.1946. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z 09.03.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/22/3 (1/22).
Kwestionariusze osobowe na członków/ pomocników oddziału podziemia niepodległościowego VI Brygady Wileńskiej sporządzane w latach 1976-1982 przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. W materiałach znajduje się kwestionariusz Ludwika Jałowieckiego - członka VI Brygady Wileńskiej. Wyżej wymieniony 28.04.1945 wstąpił do oddziału NZW pod dowództwem "Rekina", następnie w listopadzie 1945 przeszedł do oddziału "Młota". Brał udział w akcjach organizowanych przez wyżej wymienione oddziały, działał na terenie Bielska Podlaskiego, używał ps. "Sęk". Aresztowany 24.02.1946 z bronią w ręku. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z 09.03.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/24/2 (1/24).
Kwestionariusze osobowe na członków/pomocników nielegalnej organizacji NZW krypt. "Burza" sporządzone w latach 1973-1986 przez Wydział "C" KW MO/WUSW w Białymstoku. W materiałach znajduje się kwestionariusz Ludwika Jałowieckiego. Wyżej wymieniony od 1945 roku należał do NZW na terenie powiatu Bielsk Podlaski, działał pod ps. "Sęk". Aresztowany przez PUBP w Bielsku Podlaskim 27.02.1946. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydz. ds. Doraźnych z 09.03.1946 skazany na karę śmierci i utratę praw na zawsze. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/118/4 (2/56).
.