Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Józef
Nazwisko: Zakrzewski
Miejsce urodzenia: PACHUCZYN
Data urodzenia: 26-03-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Występuje w aktach jako członek NZW Kolno (od 1942) pseud. "Cięty". Ujawnił się 16.04.1947 w PUBP w Łomży. AP Białystok, sygn. 1427/81, ankieta osoby ujawnionej (DU-6175) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne
Akta kontrolno-śledcze Zatrzymany 10.12.1951 przez Wydział Śledczy WUBP w Olsztynie jako były członek NSZ/NZW pseud. "Cięty". WPR w Olsztynie 13.12.1951 wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w/w, 17.12.1951 wszczęła śledztwo, które następnie, 21.12.1951, umorzyła z braku dowodów winy, a sprawę wg właściwości przekazała w marcu 1952 do WPR w Białymstoku. Materiały sprawy złożono do archiwum pod nr 2983/III i w 1989 zniszczono. Zachował się mikrofilm (mkf. 649/3). IPN Bi 0090/649/1-2 (mkf. 649/3), IPN Bi 212/4846 i zapisy kartoteczno-eiwdencyjne
Akta kontrolno-śledcze Akta dotyczą dalszego prowadzenia śledztwa w sprawie Tadeusza Zakrzewskiego i innych podejrzanych między innymi o wrogą działalność po ujawnieniu się. WPR w Białymstoku po przejęciu sprawy w dn. 18.04.1952 przedłużyła tymczasowy areszt w/w i 30.06.1952 zamknęła śledztwo prowadzone przez Wydział Śledczy WUBP w Białymstoku, a sporządzony akt oskarżenia skierowała do sądu. Materiały sprawy KSL-12291 złożone do archiwum i przerejestrowane do nr 1027/III zachowały się w formie szczątkowej. IPN Bi 07/363 (1027/III) i zapisy kartoteczno-eiwdencyjne
Akta sądowe Akt oskarżenia dot. m.in. Tadeusza Zakrzewskiego przesłany 02.07.1952 do WSR w Białymstoku w dn. 13.08.1952 został zwrócony WPR w Białymstoku celem uzupełnienia śledztwa. Umorzono je częściowo 18.08.1952, a dodatkowy akt oskarżenia skierowano ponownie do sądu. WSR w Białymstoku wyrokiem z 03.09.1952 skazał w/w za działalność w ramach NZW na łączną karę 15 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 5 oraz przepadek całego mienia. Dn. 10.09.1952 do NSW w Warszawie wpłynęła skarga rewizyjna skazanego. W postanowieniu z 14.10.1952 NSW na mocy amnestii złagodził karę do 10 lat więzienia (odbywał ją kolejno w: Białymstoku, Rawiczu, Wronkach i Strzelcach Opolskich). Dn. 25.05.1956 opuścił więzienie uzyskując przerwę w odbywaniu kary. Dn. 21.06.1956, w związku z wniesioną rewizją nadzwyczajną, Sąd Najwyższy uchylił orzeczenia WSR-u i NSW i umorzył postępowanie. IPN Bi 212/4846 (AS-600)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji W materiałach sprawy dot. wyjaśnienia rozbrojenia oddziału WP w Lachowie dokonanego w 1946 zachowały się m.in. notatki służbowe sporządzone przez KPMO w Kolnie: z 29.10.1965, wg której Zakrzewski Tadeusz miał należeć do organizacji NZW oraz z 03.12.1965 z przeprowadzonej z w/w rozmowy. IPN Bi 012/46 (Ag 2272, 1343/II)
Charakterystyka W materiałach zachował się kwestionariusz osobowy dot. Tadeusza Zakrzewskiego od lipca 1945 członka NZW w Pachuczynie w batalionie krypt. "Koło", a od stycznia 1946 członka PAS w/w batalionu, ujawnionego w 1947 w Małym Płocku. IPN Bi 065/8/3 (779/IV)
Charakterystyka W materiałch występuje Tadeusz Zakrzewski pseud. "Cięty" członek NZW Komendy pow. Łomża krypt. "Łaba". IPN Bi 065/8/1 (779/IV)