Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Stefan
Nazwisko: Matysik
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 16-04-1929
Imię ojca: Roman
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sądowe M. Matysik występuje w aktach sądowych dot. osób trzecich, jako jeden z członków organizacji Młodzież Wielkiej Polski. IPN-Rz-107/548
Akta internowania Względem w/w podjęto decyzję o internowaniu z uwagi na fakt, iż po wprowadzeniu stanu wojennego "prowadził nadal szkodliwą działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa, bojkotował wykonywanie poleceń organów administracji państwowej". IPN-Rz-060/381 (860/II)
Akta internowanego Internowany w OO Uherce, a następnie w dniu 19.04.1982 przetransportowany do Rzeszowa. IPN-Rz-52/477
Akta kontrolno-śledcze Akta śledcze dot. zorganizowania przez grupę internowanych w OO w Uhercach strajku w dniach 16-19.04.1982. Powodem "buntu" była decyzja administracyjna o przeniesieniu części osadzonych do innych ośrodków. Jednym z inicjatorów protestu był Marian Matysik - wygłosił on przemowę do internowanych w której określił przedstawicieli partii i rządu słowami m.in. "pachołki Moskwy", czy "gnębiciele narodu". IPN-Rz-071/81 (134/III)
Sprawa Obiektowa [SO] M. Matysik został zarejestrowany (31.08.1981) do SO krypt. "Belfer". Celem prowadzenia sprawy była operacyjna "ochrona resortu Oświaty i Wychowania". W dniu 15.06.1983 materiały dot. w/w przekształcono w KE i przekazano do dalszego prowadzenia KMMO/RUSW Jasło. Materiałów o sygn. 88/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Filolog" z powodu podejrzeń o działalność w ramach NSZZ "Solidarność". Kontrolę zakończono z powodu zalegalizowania działalności związków zawodowych. Materiały o sygn. 2124/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I/442/EAks obejmujące kraje kapitalistyczne (kk) i kraje demokracji ludowej (kdl) wniesione na okres od sierpnia 1984 do 24.07.1986. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 5 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski (MWP) działającej z ramienia Stronnictwa Narodowego m.in. na terenie woj. rzeszowskiego (z centralą w Krakowie) do 1947 r. Celem organizacji było "wychowanie młodzieży w duchu przekonań Stronnictwa Narodowego oraz przygotowanie do obalenia powojennego ustroju państwa polskiego". W aktach znajduje kwestionariusz osobowy M. Matysika - członka organizacji MWP. IPN-Rz-05/10