Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eryk Jakub
Nazwisko: Zaleski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 29-09-1961
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Zenobia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 27.08.1982 zarejestrowany pod nr 44981 do SOR krypt. "Cela" nr rej. 44395 prowadzonej od 17.06.1982 do 10.11.1983 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku dotyczącej kolportażu nielegalnego biuletynu p.t. "Gryps" sygnowanego przez tzw. "Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej >Solidarność< Gdańsk". Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Następnie przerejestrowany pod tym samym numerem na SOR krypt. "Major" (brak daty przerejestrowania). Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18469/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 18469/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 13.08.1982 do 23.11.1982 w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Zatrzymany 12.08.1982, tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww. W dn. 13.08.1982 dokonano przeszukania osobistego. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do WKŚ ("wszystkich krajów świata") od 16.09.1982 do 16.09.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się śledztwem. IPN Gd 013/217 t. 1-3 (8273/III)
Akta nadzoru Tymczasowo aresztowany 13.08.1982. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 20.09.1982 z postępowania Pm.Śl.II-237/82 wyłączono materiały dot. E. Zaleskiego do odrębnego postępowania prowadzonego pod nr Pm.Śl.II-295/82. Postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej (Pn.Nadz.II.240/82) z 08.11.1982 uchylono areszt tymczasowy. Oskarżony aktem sporządzonym 25.11.1982 o to, że "w okresie obowiązywania stanu wojennego na terytorium PRL rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz lżył naczelne organy państwowe PRL i ustrój socjalistyczny przez to, że po otrzymaniu w miesiącu sierpniu 1982 od innej osoby 90 egzemplarzy nielegalnego wydawnictwa "Antologia poezji ulotnej" rozpowszechniał je na terenie Sopotu". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sopocie (II K. 132/83) z 19.08.1983 postępowanie wobec ww. umorzono na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 267/7647
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 13.08.1982 tymczasowo aresztowany w związku z postępowaniem Pm.Śl.II-237/82. 16.08.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie (Pn. Nadz.II. 240/82) z 08.11.1982 uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zwolniony z aresztu 10.11.1982. IPN Gd 161/466 (38/1266)
.