Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Rugień
Miejsce urodzenia: Narew
Data urodzenia: 07-11-1909
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w okresie od 01.03.1946 do 21.05.1946 przez PUBP Grajewo/Wydz. III/ Wydz. Śledczy WUBP w Białymstoku w sprawie Józefa Rugienia zatrzymanego w dn. 1.03.1946 przez PUBP Grajewo w miejscowości Jaświły pow. Białystok pod zarzutem przynależności do AK. Wobec ww. zastosowano tymczasowy areszt z osadzeniem w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 21.05.1946. Józef Rugień został oskarżony min. o to, że „w kwietniu 1945 wstąpił do AK, otrzymał ps. „Zając” i był aktywnym członkiem AK do dnia zatrzymania tj. 1.03.1946, pełnił funkcję łącznika od maja 1945 do sierpnia 1945, a od sierpnia 1945 do dnia zatrzymania funkcję skrzynki pocztowej AK oraz, że trzykrotnie udzielił swego domu do dyspozycji Sztabu Głównego AK na okręg białostocki: w sierpniu, październiku i grudniu 1945, gdzie obecnymi byli inspektor i komendant Sztabu AK”. IPN Bi 015/287 (KSL-2454).
Akta sądowe w sprawie przeciwko Józefowi Rugieniowi oskarżonemu w dn. 21.05.1946 o przynależność do AK. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 2.09.1946 uznany winnym tego, że „od kwietnia 1945 do 1.03.1946 brał czynny udział w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego w nielegalnej organizacji WiN na stanowisku łącznika” oraz, że posiadał broń bez zezwolenia władz. Za powyższe skazany na karę łączną 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 5 lat. Po zastosowaniu amnestii z dn. 22. 02.1947 karę złagodzono do 4 lat więzienia. IPN Bi 212/998 (R 734/46), IPN Bi 033/164/K.
W dn. 12.09.1946 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach, gdzie przybył z Więzienia Karno- śledczego w Białymstoku. Zwolniony z więzienia więzienia w dn. 1.03.1950. IPN Po 3/56, IPN Po 3/67, IPN Po 3/68, IPN Po 3/69.
Opracowane w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 66" dot. AK pow. Grajewo krypt. „8”. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 15.07.1980, według którego Rugień ps. „Zając” był członkiem AK w okresie od maja do października 1945 na terenie pow. grajewskiego. Pełnił funkcję skrzynki pocztowej Grajewo-Białystok. Następnie należał do WiN. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 2.09.1946 skazany na 10 lat więzienia. IPN Bi 019/95 (2/41).
Opracowane w Wydz. "C" WUSW w Białymstoku kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 68" dot. AK/AKO Obwód Białystok-powiat krypt. „Lis nr 11/ Jęczmień nr 23/ 14”. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 11.01.1984, według którego Józef Rugień należał do AK na terenie pow. Białystok w okresie od kwietnia do września 1945, pełnił funkcję łącznika. Przeszedł do WiN Obwód Białystok w październiku 1945. IPN Bi 019/104/4 (2/47).
Kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 87" dot. organizacji WiN Obwód Białystok-powiat krypt. „Maria/ Maciejka/ Marsylia/ Marta/ 63” działającej w okresie: wrzesień 1945-kwiecień 1947. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 22.10.1984 sporządzony w Wydz. "C" WUSW w Białymstoku, według którego Józef Rugień ps. „Zając” w kwietniu 1945 wstąpił do AK, od października 1945 pełnił funkcję łącznika i skrzynki kontaktowej na terenie pow. Białystok. W domu Józefa Rugienia trzykrotnie tj. w w sierpniu, październiku i grudniu 1945 odbywali spotkania „Jerzy” i „Jur”. Aresztowany w dn. 1.03.1946 przez WUBP Białystok, a następnie skazany na 10 lat więzienia i utratę praw na 5 lat. IPN Bi 019/109/4 (2/49).
.