Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Kazimierz
Nazwisko: Muzyczuk
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 30-01-1966
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
26.10.1988 Maciej Muzyczuk, wówczas student Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, został zarejestrowany pod nr. 67396 przez pion III-1 SB MUSW w Sosnowcu jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie „Fala”. Rejestracji dokonano na podstawie materiałów przejętych z innych jednostek (Wydz. III-1 WUSW Katowice). Charakter przestępstwa lub podejrzenia stanowiła (wg zapisu z karty ewidencyjnej) "antypaństwowa działalność zmierzająca do zakłócenia porządku prawno-publicznego – młodzież akademicka w Sosnowcu". Dział, w którym powstały straty: uczelnie – Uniwersytet Śląski. Z dniem 30.01.1990 zdjęto z ewidencji, a 1.03.1990 materiały wybrakowano. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Meldunki i materiały operacyjne Wydziału III WUSW w Katowicach przesyłane do Wydziału III Departamentu III MSW z lat 1985-1989 dotyczące środowiska akademickiego (Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Śląski) oraz duszpasterstwa harcerskiego. W materiałach znajduje się m.in. informacja na temat Macieja Muzyczuka i Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie „Fala”. IPN BU 01232/50.