Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej Witold
Nazwisko: Halicki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-11-1961
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł do Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski 26-05-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Objęty postępowaniem nr RSoW 351/88 przez Wydz. Śledczy SUSW - sprawa dotycząca udziału ww. w dniu 07.11.1988 w Warszawie w "happeningu" zorganizowanym przez "nieformalne ugrupowanie młodzieżowe [Pomarańczową Alternatywę]". Odstąpiono od kierowania wniosku do kolegium; o zdarzeniu poinformowano uczelnię, na którą ww. uczęszczał. Materiały i sporządzony z nich mikrofilm zarchiwizowano w Wydz. "C" SUSW pod sygn. SUSW 3421/III oraz pod nr. 3421/3 (mikrofilm). Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis pod poz. 3446 z dziennika archiwalnego SUSW dział III; zapisy pod poz. 351/88 i 3421 z książki ewidencji mikrofilmów SUSW dział II i III; akta o sygn. IPN BU 01326/1024 (SUSW RSoW-351/88); akta o sygn. IPN BU 0367/1 t. 518 (SUSW 3421/III); mikrofilm o sygn. IPN BU 01326/509 (SUSW 3421/3).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 797/50643 (EAGZ 050643).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 63/08/2/3 zarządzenie z dnia 23.10.2008 r. dotyczące Andrzeja Witolda Halickiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.