Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga Teresa
Nazwisko: Zakrzewska
Nazwisko rodowe: Stępińska
Miejsce urodzenia: Płońsk
Data urodzenia: 04-11-1950
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora z dnia 23.10.2008 r. dotyczące Jadwigi Teresy Zakrzewskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Wa 146/08/1).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka osobowa pracownika Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” przejęta po 13.12.1981 przez SB. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 52484/II w dn. 14.03.1984 (zniszczono w 1989 r.). Zachował się mikrofilm o sygn. 9849/2. Sygn. IPN 01222/2291 (9849/2) mkf.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora z dnia 23.10.2008 r. dotyczące Jadwigi Teresy Zakrzewskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Wa 146/08/1).