Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Olgierd
Nazwisko: Kurski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-02-1966
Imię ojca: Witold Jacek
Imię matki: Anna Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl 63/08/Gd zarządzenie z dnia 23.12.2008 r. dotyczące Jacka Kurskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Kurski występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Federacja" zarejestrowanej przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku pod nr 50428 w dn. 10.12.1984 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), w styczniu 1985 r. przekwalifikowano na SOR. Sprawa dotyczyła rozpracowania młodzieżowej organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" w Gdańsku. Jej członkowie kolportowali "nielegalne" wydawnictwa oraz organizowali happeningi. J. Kurski wymieniony w piśmie z 11.12.1987 Wydz. III WUSW w Olsztynie do Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku, z którego wynika, że posiadał kontakty z działaczami FMW. Materiały złożono do archiwum w dniu 09.04.1990 pod sygn. 19956/II. IPN Gd 0027/3839 (II-19956) t. 2.