Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Adam
Nazwisko: Szatkowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 27-09-1943
Imię ojca: Bogumił
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Szatkowski był rozpracowywany wraz z innymi osobami w ramach SOR krypt. "B-6". W 1961 był współzałożycielem nieformalnej organizacji młodzieżowej na terenie Krakowa. Organizacja wykonywała ulotki o treści antykomunistycznej oraz napisy na murach. Próbowała także uzyskać kontakt z Konsulatem Francji w Krakowie. Zatrzymany 18.07.1961. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Rozpracowanie ze sprawy "B-6" kontynuowano od 1963 w ramach SOO "Marzyciel". IPN Kr 07/3679 t. 1-2, (3897/III-gr.)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Andrzej Szatkowski po otrzymaniu w 1962 wyroku za działalność w nieformalnej grupie młodzieżowej był rozpracowywany przez SB. Został zarejestrowany 04.05.1963 przez Wydział III KWMO w Krakowie do SOO krypt. "Marzyciel" nr 4147/63. Materiały sprawy przekazano 13.09.1966 przekazano do KWMO w Lublinie do SOR krypt. "Ciuchy". Po wykorzystaniu materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 3897/III-gr. IPN Kr 07/3679 t. 1-2, (3897/III-gr.)
Teczka kandydata na TW [kTW] Andrzej Szatkowski był opracowywany przez SB jako kandydat na TW. Został zarejestrowany 02.03.1964 pod nr KR 4884 przez Wydz. III KWMO w Krakowie. Zamierzano go zwerbować w celu rozpracowania figuranta Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. "Marzyciel". Z pozyskania zrezygnowano i materiały sprawy złożono 28.12.1966 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 38559/I-k. IPN Kr 009/7367 (38559/I-k)
Akta kontrolno-śledcze Andrzej Szatkowski był aresztowany 18.07.1961 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie za działalność w organizacji opozycyjnej. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 19.02.1962 skazany został na karę 1 rok więzienia. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie do nr 3897/III, połączono z aktami spraw operacyjnych "Marzyciel", i "B-6". IPN Kr 07/3679 t. 1-2, (3897/III-gr.)