Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hipolit Paweł
Nazwisko: Jackiewicz
Miejsce urodzenia: Pasieki
Data urodzenia: 03-12-1950
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Hipolit Jackiewicz został zarejestrowany przez Wydz. IV KWMO Wałbrzych w dn. 06.04.1981 do nr 4158 w ramach SO krypt. "Chłopi" założonej "na rozwijające się i tworzone nielegalne Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Rolników" na terenie województwa wałbrzyskiego. Wyżej wymieniony pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". W dn. 07.05.1982 Hipolit Jackiewicz został przerejestrowany na KE krypt. "Jacek". IPN Wr 036/40 (IV-46)
Akta internowanego Hipolit Jackiewicz został internowany z powodu "nawoływania do niepokojów społecznych". Podczas internowania przebywał w Areszcie Śledczym w Świdnicy (od 13.12.1981), następnie w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze (od 09.01.1982). IPN Wr 30/655 (24/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W dn. 07.05.1982 Hipolit Jackiewicz został przerejestrowany ze SO krypt. "Chłopi" do KE krypt. "Jacek" dot. "prowadzenia przez wym. działalności antysocjalistycznej w ramach NSZZ »Solidarność« Rolników Indywidualnych". Prowadzenie KE zakończono w związku z wyjazdem Hipolita Jackiewicza za granicę. Materiały o sygn. II-1117 zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Hipolit Jackiewicz został zarejestrowany przez Ref. II RUSW Dzierżoniów w dn. 03.06.1985 do nr 8887 w ramach SOS krypt. "Litas" założonej "z powodu podejrzenia o wrogą działalność" (kontakty z obcymi służbami specjalnymi, kontakty z przedstawicielami nielegalnej NSZZ "Solidarność" podczas pobytu w Polsce). Sprawę zakończono z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". IPN Wr 025/325 (II-3077)
.